vergoedingen

Vergeet bij je eerste bezoek niet je verzekeringspas en eventueel de verwijsbrief mee te nemen. 

Met de verzekeringen zijn er contracten afgesloten.

Vergoeding dieetadvisering 2020

Vanuit de basisverzekering

  • Tot een maximum van 3 behandeluren.
  • Voor kinderen tot 18 jaar vallen deze kosten niet onder het eigen risico.
  • Voor iedere verzekerde van 18 jaar en ouder vallen deze kosten er wel onder.
  • Bovenop de vergoeding van 3 behandeluren vanuit de basisverzekering is vergoeding vanuit de aanvullende verzekering mogelijk.

U dient wel zelf eerst uw verplicht eigen risico te betalen en evt. uw vrijwillig eigen risico. Voor kinderen en voor vergoedingen vanuit uw aanvullende zorgverzekering geldt het verplicht eigen risico niet. De declaratie verloopt rechtstreeks via de zorgverzekeraar.  Als er geen contract is met uw zorgverzekeraar dient u de factuur zelf aan de zorgverlener te betalen en kunt u indienen bij uw verzekeraar. Raadpleeg regelmatig uw actuele zorgverzekeringspolisvoorwaarden.

 

Indien de consulten buiten de zorgcontracten vallen, die Diëtistenpraktijk DieetVitaal heeft afgesloten, ontvangt u zelf de factuur.

 

Behandeltijd

De behandeling door de diëtist bestaat uit méér dan alleen het gesprek met u in de behandelkamer. De diëtist voert bijvoorbeeld ook berekeningen uit, stelt een op maat gesneden voedingsadvies op en heeft mondeling en/of schriftelijk contact met uw arts. Die tijd maakt deel uit van de behandeltijd, ongeacht of u daar zelf bij aanwezig bent.

 

Tarieven 2020

Uurtarief  gemiddeld diëtist                   € 60 - 65

Eerste consult  (90 - 120 minuten)       € 90 -120

Vervolgconsult (30 - 60 minuten)           € 30 -60

Toeslag huisbezoek                                        € 35,-

 

 

Het uitschrijven van een recept, afgeven van een dieetverklaring, het beantwoorden van vragen via telefoon of mail, of het maken van suppletie-advies wordt gerekend als een consult van 15 of 30 minuten

 

 

Afspraak afzeggen

 

Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen, dient u dit uiterlijk 48 uur tevoren telefonisch mee te delen. Indien u dit nalaat, worden de kosten van het consult bij u in rekening worden gebracht. Deze kosten worden dan niet vergoed door de zorgverzekeraar.